Menu

About us

Historia powstania zespołu pracowników GRC Service zaczęła się w 2007 roku od współpracy z firmą  Ortodum S.R.O., która działała na terenie Czech, a założona i prowadzona była przez specjalistów w zakresie betonów GRC pochodzenia Rosyjskiego. W tym  czasie została poznana technologia betonów szlachetnych, zbrojonych rozproszeniowo włóknami szklanymi. Kooperacja przebiegała zarówno na płaszczyźnie produkcji jak i montażu elementów architektonicznych. Znaczącymi obiektami zrealizowanymi w tym okresie były: Hotel Rosija w Moskwie, Akademia FSB w Moskwie, Kompleks budynków, Holesovicki Pivovar w Pradze Czeskiej. W międzyczasie została nawiązana współpraca w zakresie wyposażenia wytwórni materiałów GRC oraz poznania ich szczegółów technologicznych z Firmą Power Sprays Bristol U.K.

W latach 2009-2013 technologię produkcji GRC wdrożono na rynek polski, gdzie zrealizowano  min:  Bank Paribas w Krakowie, Muzeum Lotnictwa w Krakowie, Pawilon Pod Krokwią w Zakopanym, Biblioteka Politechniki Białostockiej,  Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Osiedle Fi w Krakowie, Osiedle mieszkaniowe w Omogaden w Danii.

Zespół pracowników GRC to posiadający wieloletnie doświadczenie: inspektorzy nadzoru, architekci, pracownicy produkcyjni  oraz montażyści. Głównym udziałowcem oraz inwestorem jest i będzie w przyszłości Regalit Systemy Magazynowe. Zakład produkcyjny mieści się w Krakowie przy ul. Półłanki 80 na terenie Krakowskich Zakładów Garbarskich.

Miesięczne możliwości produkcyjne zakładu to 2500 m2 powierzchni elementów architektonicznych z GRC. Na potrzeby projektów wykonujemy matryce z: kompozytu, sklejki wodoodpornej, stali kwasoodpornej oraz gumy formierskiej. Nasza technologia to: natryskowe formowanie elementów architektonicznych cienkościennych. Jesteśmy w stanie zrealizować praktycznie każdą koncepcję architektoniczną wykorzystując nieograniczoną gamę kolorystyczną oraz różnorodne wzory powierzchni, ograniczenia wymiarowe wynikają głównie z możliwości transportowych materiałów na miejsce montażu. Wyposażenie zakładu w całości jest oparte na dostawach Firmy Power Sprays z Bristolu. U.K. Posiadamy badania materiałowe produktu wykonane przez akredytowane laboratorium. Firma pracuje z wdrożonym systemem Zakładowej Kontroli Produkcji.